Ukerewe, Tanzania
La Pintana, Chile
Delhi, India
Rio de Janeiro, Brasil
Mongolia
Mongolia
Amazonía,Brasil
Kajuraho, India
Kirguistán
India
Ouanaminthe,Haití
Santiago,Chile
Gobi Desert, Mongolia
Iquitos, Perú
Mongolia
Tayikistán
 Mall Costanera Center, Chile
Georgia
Mongolia

Ukerewe, Tanzania La Pintana, Chile Delhi, India Rio de Janeiro, Brasil Mongolia Mongolia Amazonía,Brasil Kajuraho, India Kirguistán India Ouanaminthe,Haití Santiago,Chile Gobi Desert, Mongolia Iquitos, Perú Mongolia Tayikistán  Mall Costanera Center, Chile Georgia Mongolia
Using Format